Saugus lyginimas
  • Prieš jungdami laidynę, patikrinkite, ar ji nesugedusi, ar tvarkingi laidai, šakutė. 
  • Lyginant laidas ir rozetė turi būti iš dešinės. 
  • Stebėkite, kad laidas neliestų karštos laidynės, nes gali apdegti laido izoliacija ir įvykti trumpas jungimas.
  • Laidynę dėkite ant specialaus dėklo arba statmenai.
  • Nustatykite laidynės reguliatorių pagal skalę atitinkamai audinių rūšiai lyginti.
  • Patikrinkite ar laidynė švari, įkaitusią iki reikiamos temperatūros perbraukite per atskirai patiestą audinį ir tik tada lyginkite.
  • Nepalikite įjungtos laidynės be priežiūros.