Jungimas dygiais
0:00 / 2:50

1. Pirmiausia atmatuojamas ir pažymimas dygio ilgis, tada storis ir plotis. Ilgis priklauso nuo to, ar dygis kiaurai pereina lizdu jungiamą detalę, ar yra uždaras.
Dygio ilgis turėtų būti 2,5 jo storio. Dygio storis turi būti ½ detalės ruošinio storio. Dygio plotis matuojamas taip, kad išorinėje kampo pusėje esantis dygio šonas būtų nutolęs nuo jo ne mažiau kaip 12 mm.
2. Pažymimi lizdo matmenys. Lizdas turi būti tokių pat dydžių kaip ir dygis. Pirmiausia pažymimas lizdo ilgis, tada plotis ir gylis.
Pastaba. Skersiniai dygio ir lizdo matmenys žymimi naudojant kampainį, o išilginiai – brėžikliu.
3. Dygis išpjaunamas pjūklu.
4. Lizdas pirmiausia pragręžiamas reikiamo storio grąžtais, o tada išskobiamas kaltu, išlyginamas drožikliu.
5. Jungtis galutinai suklijuojama.