Daikto paskirtis
0:00 / 2:50

Daikto paskirtis (funkcija) – tai daikto ypatybė, kuri nusako galimą panaudojimą ar pritaikymą. Pavyzdžiui, daiktai, skleidžiantys šviesą, daiktai, skirti sėdėti, daiktai, skirti kūno apsaugai ir pan.