Atsisiųskite, įsidiekite programą ir su ja sukurkite šio stalo modelį:

 

Programą atsisiųsti galite šiuo adresu:

https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free 

 

Papildoma informacija:

https://smp-dev.pantera.dev/upload/files/2022/10/13/stalas.mp4