Kokia eilės tvarka naudotumėte gesinimo priemones, užesidegus įjungtam elektros prietaisui?
Uždengti šlapiu audeklu
Išjungti elektrą
Panaudoti gesintuvą
Ištraukti laidą iš rozetės
Gesinti vandeniu