Sukurkite ir nubrėžkite minčių žemėlapį remdamiesi savo atsakymais lentelėje:
  • Pradėkite nuo vidurio – įvardykite pagrindinį objektą (pvz. stiklo daiktų asortimentas)
  • Brėžkite rodykles į šalis nuo pagrindinio objekto ir įvardykite daiktų grupes, kurias nurodėte ieškodami bendrų daiktų bruožų (pvz. indai, baldai, interjero detalės ir pan.)
  • Prie atitinkamų daiktų grupių brėžkite rodykles ir išvardinkite tai grupei priskirtus konkrečius daiktus.