Atsakyta 0/18
1 KLAUSIMAS
Kuris iš teiginių apibūdina ištisinį-tinklinį ornamento komponavimo būdą?