atsakyta 0/1
1 KLAUSIMAS
Sudėliokite į vietas korteles.
Paaiškinimas
Informacijos paieška
Idėjos modeliavimas
Technologinių procesų nustatymas
Idėjos peržiūra / koregavimas
Mąstome apie...
Patikslinimas