Atsakyta 0/1
1 KLAUSIMAS
Sudėliokite į vietas korteles.
Idėjos modeliavimas
Patikslinimas
Idėjos peržiūra / koregavimas
Informacijos paieška
Paaiškinimas
Mąstome apie...
Technologinių procesų nustatymas