Žmogaus figūrų
0:00 / 2:50

Žmogaus figūrų (antropomorfinis) ornamentas kuriamas iš stilizuotų žmonių figūrų siluetų ar jų galvų.