Ornamentai pagal motyvus

Ornamentas sudaromas iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių ar vaizdinių elementų, kurie daikto paviršiuje dėstomi atsižvelgiant į atskiras jo dalis bei visumą. 
Lietuvių liaudies kalboje jis sutapatinamas su žodžiu „raštas“. 
Pagal motyvų pobūdį lietuvių liaudies ornamentai skirstomi į kelias grupes: