Pramoninių gaminių projektavimas
0:00 / 2:50

Pirminė mintis – tai kasdienės daiktinės aplinkos pagerinimo idėjos. Siūloma atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kuo kuriamas gaminys bus naudingas kasdienėje aplinkoje?
  • Kuo jis skirsis nuo kitų tokią pat funkciją turinčių daiktų?
  • Kodėl reikiamai funkcijai atlikti būtinas toks gaminys?

Idėjos patikslinimas - tai daikto gaminimo ypatybių aptarimas ir domėjimasis.

Informacijos paieška - visa aktuali informacija ir duomenys apie gamybą, atlikimą ir alternatyvas.

Idėjos koregavimas - tai visų netikslumų ar trūkumų pataisymas ir/arba idėjos pokyčių etapas.

Technologinių procesų nustatymas - planuojamų technikų ir technologijų taikymas gaminio ir/arba prototipo įgyvendinimui.

Prototipo testavimas - bandomojo arba nebaigto gaminio pirminis išbandymas ir galimų trukumų nustatymas.

Dizaino fiksavimas - tai estetinės gaminio išvaizdos sukūrimas ir nusakymas (spalva, forma, kompozicija, stilius ir t.t.).

Gamybos planavimas - tai visos informacijos susisteminimas ir tolimesnių veiksmų numatymas planuojant gaminio darbus.