Kištukiniai lizdai ir elektros laidai
0:00 / 2:50

1. Jei naudojant prietaisą pasirodo dūmai ar žiežirbos, pasigirsta neįprasti garsai ar pajaučiamas svilėsių kvapas, įrenginį reiktų kuo skubiau išjungti.
2. Jei elektros laido izoliacija buvo pažeista, neužtenka tik apvynioti šios vietos izoliacine juostele, kuri gali nuslinkti. Visus elektros instaliacijos darbus, elektros jungiklio performatavimą, elektros prietaisų taisymą, elektros laidų tiesimą ar taisymą patikėkite specialistams, gerai išmanantiems saugumo reikalavimus.
3. Jei namuose yra mažų vaikų, rekomenduojame apsaugoti kištukinius lizdus.
4. Siaučiant gamtos stichijoms – audroms, liūtims, pūgoms, potvyniams – būtinai išjunkite elektros prietaisus