Elektra ir vanduo
0:00 / 2:50

1. Vanduo kelia pavojų elektros prietaisams ir įrenginiams. Saugokite, kad elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar patys elektros prietaisai nesudrėktų. Pavojinga elektrinius prietaisus naudoti drėgnoje aplinkoje.
2. Kai elektrinis arbatinukas yra įjungtas, nepilkite ir neišpilkite iš jo vandens.
3. Skalbimo mašina nesinaudokite kieme, pirtyje ir vonios kambaryje, kur šalia yra vandentiekio vamzdžiai. 
4. Upelių ir baseinų vanduo praleidžia elektros srovę. Niekada nesimaudykite per audrą.
5. Žaibą traukia metalas ir aukštos medžių viršūnės. Per audrą niekada nesislėpkite po aukštu pavieniui augančiu medžiu. Audros metu namų elektros prietaisus rekomenduojama atjungti nuo elektros tinklo, kadangi žaibo iškrovos į elektros instaliaciją atveju prietaisai gali būti pažeisti arba sukelti gaisrą.