Lietuvių liaudies kostiumas
Lietuvių etnografinių regionų bruožai tautiniame kostiume