Lietuvių liaudies kostiumas
Lietuvos etnografinių regionų bruožai tautiniame kostiume