Žemas stulpelis be užmetimo
0:00 / 2:50

Vąšelis įneriamas į 2-ą kilputę, neriamas siūlas užkabinamas iš apačios, ištraukiamas pro pagrindinę pynelės kilputę, vėl užkabinamas iš apačios ir ištraukiamas per abi ant vąšelio esančias kilputes. Prieš apsukant nėrinį, visuomet nuneriama viena paprasta kilputė, apsukama ir, pradedant naują eilę, neriama į antrą kilputę nuo vąšelio, praleidžiant apsisukimo kilpelę. Taip kraštai lieka lygūs ir elastingi.