Stulpelis su dviem užmetimais
0:00 / 2:50

2 kartus siūlas užkabinamas iš apačios ir įneriamas į pynelės kilputę. Siūlas užkabinamas vąšeliu iš apačios ir ištraukiamas. Ant vąšelio yra keturios kilpos. Vąšeliu užkabinamas siūlas ir ištraukiamas per pirmas dvi ant vąšelio esančias kilpas (ant vąšelio liko trys kilpos). Vėl užkabinamas siūlas ir ištraukiamas per dvi ant vąšelio esančias kilpas (ant vąšelio liko dvi kilpos). Dar kartą užkabinamas siūlas ir ištraukiamas per paskutines dvi kilpas.