Vėduoklė arba kriauklelė
0:00 / 2:50

Iš vienos pynelės akies išneriami penki stulpeliai su užmetimu. Paskutinė akis užtvirtinama žemu stulpeliu. Neriant antrą stulpelių eilę, vąšelis neriamas į centrą tarp dviejų vėduoklių, jungiamasis stulpelis neriamas į ankstesnės eilės vėduoklės centrą.