LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS
Žaisdami žaidimą „Lietuvių tautinis kostiumas“ geriau suprasite lietuvių tautinio kostiumo regioninius ypatumus ir pasitikrinsite žinias.
Žemėlapyje pažymėkite kuriam Lietuvos regionui priklauso nuotraukoje pavaizduotas tautinis kostiumas.