TAUTINIO KOSTIUMO REGIONINIAI YPATUMAI
Sukomplektuokite įvardinto regiono tautinį kostiumą spustelėję kiekvieną jo dalį ir pasirinkę būdingą šiam regionui.